Studio

Zespół:

Lekarze:
- Dyplomowany terapeuta manualny lek. med. Aleksandra Lankosz SPECJ. REHABILITACJI MEDYCZNEJ, INTERNISTA
- Dyplomowany terapeuta manualny lek. med. Marta Lęcznar – Piotrowska SPECJ. REHABILITACJI MEDYCZNEJ, INTERNISTA

Personel:
Dyplomowany terapeuta manualny Mgr fizjoterapii Adamus Mikołaj
Mgr reh.ruch. Spec. reh. Kowalewska Edyta
Menedżer – licencjat fizjoterapii Meizner Joanna
Certyfikowany terapeuta manualny Mgr fizjoterapii Nita – Cierniak Anna
Mgr fizjoterapii Uracz Maria
Walczak Iwona
Dyplomowany terapeuta manualny Mgr fizjoterapii Bąkowska – Żydak Magdalena